• Po - Štv: 9:00 - 15:00 Pia: 9:00 - 12:00

Obchod

DNA test príbuznosti FAMILIA

319.00

• Určenie príbuzenského vzťahu starí rodičia – vnuk (vnučka)
• Ak nie je možné získať DNA predpokladaného otca dieťaťa
• Otcovstvo sa dá určiť alebo vylúčiť pomocou analýzy DNA rodičov predpokladaného otca, čiže starých rodičov dieťaťa
• Aby bol výsledok testu jednoznačný, treba analyzovať aj vzorku matky dieťaťa
• Pred objednaním testu odporúčame situáciu s nami konzultovať telefonicky alebo osobne
• Výsledky testu v elektronickej forme odosielame do 10 pracovných dní od doručenia vzoriek

Príplatkové služby

  • Každá ďalšia testovaná vzorka nad uvedený počet vzoriek konkrétneho testu (napr. matka, ďalšie dieťa, ďalší muž a pod.).Max: 10

  • 1 vzorka resp. od jedného účastníka testu, napr. vlasové korienky, kefka, žuvačka, cig. ohorky a i., dĺžka trvania analýzy sa predlžuje o 10 pracovných dní od prijatia vzoriek a finančnej úhrady (nieje možné kombinovať s EXPRESNÝMI PRÍPLATKAMI)

  • Označte túto možnosť, ak si prajete vystaviť aj tlačenú výslednú správu s podpisom a pečiatkou (odosielame poštou na vami uvedenú adresu, alebo si ju môžete u nás osobne prevziať)

Cena testu

Príplatkové služby

Spolu

Kategórie:

Popis

Ak nie je možné získať DNA predpokladaného otca dieťaťa, možno jeho otcovstvo určiť alebo vylúčiť pomocou analýzy DNA jeho rodičov, čiže starých rodičov dieťaťa. Ide teda o určenie príbuzenského vzťahu starí rodičia – vnuk (vnučka). Aby bol výsledok testu jednoznačný, treba analyzovať aj vzorku matky dieťaťa. Ak táto vzorka nie je k dispozícii, spoľahlivosť výsledku závisí od viacerých okolností, najmä od pohlavia dieťaťa. V takom prípade odporúčame pred objednaním testu situáciu s nami konzultovať telefonicky alebo osobne.

Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú súpravu aj s návodom, podľa ktorého si v súkromí a pohodlí domova urobia všetci účastníci testu jednoduchý výter ústnej sliznice. Ak nemožno u niektorého účastníka vykonať výter ústnej sliznice, môžeme skúsiť získať DNA z neštandardnej vzorky.
Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber vám urobíme my.
Vykonáme analýzu, vypočítame pravdepodobnosť a správu s výsledkom testu vám zašleme poštou, e-mailom, alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne.

Pri tomto teste vyšetrujeme 15 alebo 19 (podľa konkrétnej situácie) úsekov DNA, nazývaných markery typu STR plus ďalší úsek, ktorým sa určí pohlavie vzorky. Ak je vyšetrená aj matka dieťaťa (vnúčaťa), testom sa príbuzenský vzťah starí rodičia – vnuk/vnučka buď jednoznačne vylúči, alebo sa potvrdí s pravdepodobnosťou najmenej 99,9 %. Ak matka dieťaťa vyšetrená nie je, pravdepodobnosť väčšinou dosahuje najmenej 99 %, no nie vždy. V takom prípade treba vyšetriť ďalšie znaky DNA, ktorých výber závisí od pohlavia dieťaťa a od iných okolností. Tieto vyšetrenia môžu termín vyhotovenia testu predĺžiť a vyžadujú si ďalšie náklady. Preto ak nie je k dispozícii vzorka matky dieťaťa, cena testu a termín vyhotovenia závisia od konkrétnej situácie.

Výsledok anonymného testu nemožno použiť na súde ako dôkazný prostriedok, lebo okrem samotných účastníkov testu nikto nemá istotu o pôvode analyzovaných vzoriek. Samotný laboratórny test sa však robí rovnako, ako pri súdno-znaleckom určení, takže aj výsledok musí byť rovnaký.

Test možno vykonať aj formou súdno-znaleckého posudku.

Čo môžu tieto testy odhaliť?

DNA test otcovstvo muža buď jednoznačne vylúči, alebo potvrdí s pravdepodobnosťou najmenej 99,99 % (t.j. “otcovstvo prakticky dokázané”).

Pre koho je vhodný test otcovstva ŠTANDARD?

Test otcovstva ŠTANDARD je vhodný v prípadoch keď si chcete overiť alebo vylúčiť otcovstvo testovaného muža voči dieťaťu. Nevyžaduje sa informovaný súhlas, ani neuvádzate mená testovaných osôb, čiže je zaručená 100% anonymita. Pôvod analyzovaných vzoriek je však známy len objednávateľovi, t.j. identita testovaných osôb nebola overená súdnym znalcom a výpovedná hodnota takéhoto testu na súde je nízka. Samotný laboratórny test sa však robí rovnako, ako pri súdno-znaleckom určení otcovstva, takže aj výsledok musí byť rovnaký.

Čo znamená anonymný test otcovstva?

Ide o porovnanie anonymných vzoriek bez identifikácie testovaných osôb. Identitu týchto osôb pozná iba objednávateľ testu.

Aký je rozdiel medzi testom otcovstva ŠTANDARD a EXTRA?

Test otcovstva EXTRA obsahuje navyše oproti testu ŠTANDARD komplexnú výsledkovú správu s jednotlivými DNA profilmi testovaných osôb a prípadné analýzy opakovaných odberov vzoriek.

Pre koho je vhodný test otcovstva ŠTANDARD?

Test otcovstva LEGAL je súdno-znalecký test vhodný v prípade, keď je potrebné výsledky testu použiť na súde ako dôkazný prostriedok a na právne účely, alebo akékoľvek iné úradné úkony, pretože pôvod analyzovaných vzoriek je známy, t.j. identita testovaných osôb bola overená súdnym znalcom.

Z akých vzoriek sa dá test otcovstva urobiť?

Odber vzoriek je možné urobiť pomocou odberovej súpravy, ktorú vám po zadaní objednávky odošleme poštou na vami uvedenú adresu. Odberovou súpravou potom urobíte výter z ústnej dutiny pre každú testovanú osobu. Ak nie je možné z nejakých dôvodov takýto odber urobiť, prípadne nechcete aby sa o teste dozvedeli iné osoby, je možné použiť ako vzorku aj rôzne neštandardné materiály. Viac info na tomto odkaze https://dnatest.sk/odber-vzorky/

Môže kvalita vzoriek biologického materiálu pre analýzu DNA ovplyvniť výsledok testu otcovstva?

Nie. V prípade, že došlo napr. k znehodnoteniu vzorky biologického materiálu (zachytené zvyšky potravy) alebo kontaminácii vzorky inou DNA (nevhodná manipulácia so vzorkami) a pod., a preto nie je možné získať spoľahlivý a jednoznačný DNA profil od jednej osoby (pôvodcu vzorky), test otcovstva nevyhodnocujeme. V takomto prípade kontaktujeme objednávateľa, aby vykonal nový odber, prípadne novú objednávku.

Je možné prísť na odber vzorky osobne do laboratória?

Ak prídete k nám do laboratória osobne, odberovú súpravu vám odovzdáme a odber vzoriek vykonáte svojpomocne. Prípadne je možné za príplatok 30 EUR požiadať o vykonanie odberu nás.

Kedy si môžem prísť vyzdvihnúť odberovú súpravu do laboratória?

Ak ste zvolili v objednávke možnosť osobného vyzdvihnutia odberovej súpravy, môžete prísť kedykoľvek počas prevádzkových hodín.

Čo obsahuje odberová súprava?

Odberová súprava obsahuje minimálne 2 tuby s tyčinkami s vatovým tampónom.

Označenie tyčiniek:

Červená – matka

Zelená – dieťa

Žltá – označený muž

Modrá – iné osoby

Súčasťou balenia je aj bublinková obálka, do ktorej vložíte odobraté vzorky a odošlete na našu adresu, prípadne doručíte osobne.

Aký je ďalší postup po objednávke testu?

Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú súpravu aj s návodom, podľa ktorého si urobíte jednoduchý výter ústnej dutiny, alebo odoberiete neštandardnú vzorku. Vzorky nám zašlete na analýzu a ak ste ešte neurobili úhradu, tak aj zaplatíte cenu testu prevodom na náš účet. Následne vykonáme analýzu, vypočítame pravdepodobnosť otcovstva a správu s výsledkom testu vám zašleme buď elektronicky e-mailom (bezplatne), v tlačenej forme poštou alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne (v obidvoch prípadoch za príplatok).

Môže sa pred odberom piť, alebo jesť?

Minimálne 60 minút pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.

Pomýlil/a som sa pri zadávaní údajov objednávky (zlé číslo, e-mail).

Ak ste zadali zlý e-mail alebo tel. číslo, kontaktujte nás na tel.č. +421 948 627 273 alebo píšte na dnatest@dnatest.sk. Vaše kontaktné údaje opravíme.

Kedy dostanem výsledky?

Správu s výsledkom testu posielame najneskôr do lehoty uvedenej pri jednotlivých testoch. Lehotu začíname počítať dňom nasledujúcim od príjmu vzorky a pripísaní úhrady ceny za test. Napríklad pri teste ŠTANDARD príjem úhrady a vzoriek v pondelok, znamená, že najneskôr v pondelok nasledujúci týždeň odosielame správu s výsledkom (väčšinou však skôr). Tento čas možno skrátiť expresným príplatkom na 2 pracovné dni.

Neprišiel mi výsledok na e-mail alebo poštou.

V prípade ak Vám neprišiel email, skontrolujte si prosím Váš SPAM priečinok. Ak ste výsledok nenašli ani tam, kontaktujte nás na dnatest@dnatest.sk.

Nenašli ste v zozname Vašu otázku?

Neváhajte nás kontaktovať na tel.č. +421 948 627 273, alebo píšte na dnatest@dnatest.sk.

Robíte testy otcovstva aj pred narodením dieťaťa?

Nie, test otcovstva v tehotenstve nevykonávame.

Je potrebné, aby bola testovaná aj matka?

Nie nevyhnutne. Jej prítomnosť však „zlepšuje“ štatistickú významnosť testovania – zvyšuje index otcovstva a pravdepodobnosť otcovstva alebo v opačnom prípade zvyšuje počet vylučujúcich systémov. Pokiaľ je matka súčasťou testu otcovstva, musí byť nevylúčená voči dieťaťu (materstvo súhlasí).

V prípade, že je pochybnosť o materstve je potrebné ho testovať samostatne. Materstvo sa v princípe testuje rovnako ako otcovstvo, ale bežne sa nevykonáva, lebo na to nebýva dôvod (s nárastom asistovanej reprodukcie sa však prípady s otázkou ohľadom materstva objavujú).


sk_SK