• Po - Štv: 9:00 - 15:00 Pia: 9:00 - 12:00

Obchod

DNA test otcovstva LEGAL

• Súdno-znalecký posudok, ktorého výsledok možno uplatniť pred súdom alebo iným štátnym orgánom
• Všetci zúčastnení musia s vykonaním znaleckého dokazovania súhlasiť (muž, matka, dieťa)
• Odber výterom z ústnej sliznice musí vykonať súdny znalec osobne
• V rámci nášho pracoviska vykonáva súdno-znaleckú činnosť súdny znalec z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA, menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR
• Potreba konzultovať prípad a dohodnúť termín, miesto odberu so súdnym znalcom

Kontaktuje priamo nášho súdneho znalca:

Mgr. Marian Baldovič, PhD.

Tel.: 0907 596 515
E-mail: baldovic@ghc.sk

Kategórie:

Popis

V rámci nášho pracoviska pôsobí jeden súdny znalec z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA, menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý vykonáva súdno-znaleckú činnosť v tomto odbore: Mgr. Marian Baldovič, PhD.

O vypracovanie súdno-znaleckého posudku môže požiadať nielen súd, ale aj súkromné osoby a jeho výsledok možno uplatniť pred súdom alebo iným štátnym orgánom. Všetci zúčastnení však musia s vykonaním znaleckého dokazovania súhlasiť.

Odber (výter ústnej sliznice) musí vykonať súdny znalec osobne, preto je s ním treba dohodnúť termín a miesto odberu. Mimo Bratislavy sa však vykonáva odber len výnimočne.

Vyhotovenie súdno-znaleckého posudku si objednajte priamo u súdneho znalca, telefonicky alebo e-mailom:

Mgr. Marian Baldovič, PhD.

Tel.: 0907 596 515
E-mail: baldovic@ghc.sk

Čo môžu tieto testy odhaliť?

DNA test otcovstvo muža buď jednoznačne vylúči, alebo potvrdí s pravdepodobnosťou najmenej 99,99 % (t.j. “otcovstvo prakticky dokázané”).

Pre koho je vhodný test otcovstva ŠTANDARD?

Test otcovstva ŠTANDARD je vhodný v prípadoch keď si chcete overiť alebo vylúčiť otcovstvo testovaného muža voči dieťaťu. Nevyžaduje sa informovaný súhlas, ani neuvádzate mená testovaných osôb, čiže je zaručená 100% anonymita. Pôvod analyzovaných vzoriek je však známy len objednávateľovi, t.j. identita testovaných osôb nebola overená súdnym znalcom a výpovedná hodnota takéhoto testu na súde je nízka. Samotný laboratórny test sa však robí rovnako, ako pri súdno-znaleckom určení otcovstva, takže aj výsledok musí byť rovnaký.

Čo znamená anonymný test otcovstva?

Ide o porovnanie anonymných vzoriek bez identifikácie testovaných osôb. Identitu týchto osôb pozná iba objednávateľ testu.

Aký je rozdiel medzi testom otcovstva ŠTANDARD a EXTRA?

Test otcovstva EXTRA obsahuje navyše oproti testu ŠTANDARD komplexnú výsledkovú správu s jednotlivými DNA profilmi testovaných osôb a prípadné analýzy opakovaných odberov vzoriek.

Pre koho je vhodný test otcovstva ŠTANDARD?

Test otcovstva LEGAL je súdno-znalecký test vhodný v prípade, keď je potrebné výsledky testu použiť na súde ako dôkazný prostriedok a na právne účely, alebo akékoľvek iné úradné úkony, pretože pôvod analyzovaných vzoriek je známy, t.j. identita testovaných osôb bola overená súdnym znalcom.

Z akých vzoriek sa dá test otcovstva urobiť?

Odber vzoriek je možné urobiť pomocou odberovej súpravy, ktorú vám po zadaní objednávky odošleme poštou na vami uvedenú adresu. Odberovou súpravou potom urobíte výter z ústnej dutiny pre každú testovanú osobu. Ak nie je možné z nejakých dôvodov takýto odber urobiť, prípadne nechcete aby sa o teste dozvedeli iné osoby, je možné použiť ako vzorku aj rôzne neštandardné materiály. Viac info na tomto odkaze https://dnatest.sk/odber-vzorky/

Môže kvalita vzoriek biologického materiálu pre analýzu DNA ovplyvniť výsledok testu otcovstva?

Nie. V prípade, že došlo napr. k znehodnoteniu vzorky biologického materiálu (zachytené zvyšky potravy) alebo kontaminácii vzorky inou DNA (nevhodná manipulácia so vzorkami) a pod., a preto nie je možné získať spoľahlivý a jednoznačný DNA profil od jednej osoby (pôvodcu vzorky), test otcovstva nevyhodnocujeme. V takomto prípade kontaktujeme objednávateľa, aby vykonal nový odber, prípadne novú objednávku.

Je možné prísť na odber vzorky osobne do laboratória?

Ak prídete k nám do laboratória osobne, odberovú súpravu vám odovzdáme a odber vzoriek vykonáte svojpomocne. Prípadne je možné za príplatok 30 EUR požiadať o vykonanie odberu nás.

Kedy si môžem prísť vyzdvihnúť odberovú súpravu do laboratória?

Ak ste zvolili v objednávke možnosť osobného vyzdvihnutia odberovej súpravy, môžete prísť kedykoľvek počas prevádzkových hodín.

Čo obsahuje odberová súprava?

Odberová súprava obsahuje minimálne 2 tuby s tyčinkami s vatovým tampónom.

Označenie tyčiniek:

Červená – matka

Zelená – dieťa

Žltá – označený muž

Modrá – iné osoby

Súčasťou balenia je aj bublinková obálka, do ktorej vložíte odobraté vzorky a odošlete na našu adresu, prípadne doručíte osobne.

Aký je ďalší postup po objednávke testu?

Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú súpravu aj s návodom, podľa ktorého si urobíte jednoduchý výter ústnej dutiny, alebo odoberiete neštandardnú vzorku. Vzorky nám zašlete na analýzu a ak ste ešte neurobili úhradu, tak aj zaplatíte cenu testu prevodom na náš účet. Následne vykonáme analýzu, vypočítame pravdepodobnosť otcovstva a správu s výsledkom testu vám zašleme buď elektronicky e-mailom (bezplatne), v tlačenej forme poštou alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne (v obidvoch prípadoch za príplatok).

Môže sa pred odberom piť, alebo jesť?

Minimálne 60 minút pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.

Pomýlil/a som sa pri zadávaní údajov objednávky (zlé číslo, e-mail).

Ak ste zadali zlý e-mail alebo tel. číslo, kontaktujte nás na tel.č. +421 948 627 273 alebo píšte na dnatest@dnatest.sk. Vaše kontaktné údaje opravíme.

Kedy dostanem výsledky?

Správu s výsledkom testu posielame najneskôr do lehoty uvedenej pri jednotlivých testoch. Lehotu začíname počítať dňom nasledujúcim od príjmu vzorky a pripísaní úhrady ceny za test. Napríklad pri teste ŠTANDARD príjem úhrady a vzoriek v pondelok, znamená, že najneskôr v pondelok nasledujúci týždeň odosielame správu s výsledkom (väčšinou však skôr). Tento čas možno skrátiť expresným príplatkom na 2 pracovné dni.

Neprišiel mi výsledok na e-mail alebo poštou.

V prípade ak Vám neprišiel email, skontrolujte si prosím Váš SPAM priečinok. Ak ste výsledok nenašli ani tam, kontaktujte nás na dnatest@dnatest.sk.

Nenašli ste v zozname Vašu otázku?

Neváhajte nás kontaktovať na tel.č. +421 948 627 273, alebo píšte na dnatest@dnatest.sk.


sk_SK