Trombocytopénia/Ischemická choroba srdca (GPIIIa)

Glykoproteín GPIIb/IIIa má spoločne s fibrinogénom kľúčovú úlohu pri agregáciu trombocytov. Variant v géne pre glykoproteín IIIa v pozícii 33 má za následok zámenu prolínu za leucín, čo vedie k zvýšenému zhlukovaniu krvných doštičiek. Prítomnosť mutovanej alely (HPA-1b) je spojená s vyšším rizikom včasného rozvoja infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody medzi mladšími jedincami, najmä medzi fajčiarov.

Homozygoti HPA-1a sú častejšie rezistentné na kyselinu acetylsalicylovú (tzv. aspirínová rezistencia). Zmena antigénnych vlastností molekuly môže viesť tiež k vzniku krvácavých ochorení (posttransfúzna purpura, novorodenecká trombocytopénia).

Rozsah vyšetrenia: gén GPIIIa (ITGB3), variant p.L33P

Analyzačná metóda: strip assay


Trombocytopénia/Ischemická choroba srdca (GPIIIa)
(Výsledok do 20 pracovných dní)

90 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.