PRENATAL

Tento test možno vykonať od 15. týždňa do 25. týždňa tehotenstva. Okrem výteru ústnej sliznice matky a predpokladaného otca je potrebný odber plodovej vody (amniocentéza), ktorý vykoná špecializované gynekologicko-pôrodnícke pracovisko; DNA Test tento úkon nevykonáva. Riziko pre plod alebo matku je pri amniocentéze prakticky nulové.

Zobraziť podrobnosti o tomto teste

Objednávam si tento test

PRENATAL
(iba samotná analýza DNA)

Výsledok bude zaslaný do 5 pracovných dní.

220 €

Odberová súprava
Na obálke so zásielkou odberovej súpravy pre diskrétnosť nikdy neuvádzame v názve odosielateľa GHC GENETICS SK.
10 €
Konečná cena: 220 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.