PRENATAL

Tento test možno vykonať od 15. týždňa do 25. týždňa tehotenstva. Okrem výteru ústnej sliznice matky a predpokladaného otca je potrebný odber plodovej vody (amniocentéza), ktorý vykoná špecializované gynekologicko-pôrodnícke pracovisko; DNA Test tento úkon nevykonáva. Riziko pre plod alebo matku je pri amniocentéze prakticky nulové.

  • Ak si test objednáte, zašleme vám poštou odberovú súpravu aj s návodom, podľa ktorého v súkromí a pohodlí domova urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice matke a testovanému mužovi. 
  • DNA plodu sa získa z plodovej vody, odobratej na gynekologickom pracovisku. DNA Test môže zariadiť odber plodovej vody na poprednom špecializovanom pracovisku v Bratislave (ambulantne, t.j. bez hospitalizácie), kde je možnosť vykonať z plodovej vody aj testy na viaceré genetické ochorenia plodu. Odber plodovej vody pri určení otcovstva nie je hradený zdravotným poistením.
  • Materiál nám zašlete na analýzu (z bratislavského gynekologického pracoviska nám vzorku plodovej vody doručia oni) a uhradíte cenu testu. Ak prídete k nám do laboratória osobne, výter ústnej sliznice matke a testovanému mužovi môžeme urobiť my.  
  • Vykonáme analýzu DNA, vypočítame pravdepodobnosť otcovstva a správu s výsledkom testu Vám zašleme poštou, e-mailom alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne. 
Zobraziť podrobnosti o tomto teste

Objednávam si tento test

PRENATAL
(iba samotná analýza DNA)

Výsledok bude zaslaný do 5 pracovných dní.

220 € / 5720 Kč

Odberová súprava
Na obálke so zásielkou odberovej súpravy pre diskrétnosť nikdy neuvádzame v názve odosielateľa GHC GENETICS SK.
10 € / 260 Kč

Extra služby

60 € / 1560 Kč
50 € / 1300 Kč
Konečná cena: 220 € / 5,720 Kč

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.