LEGAL

V rámci nášho pracoviska pôsobia dvaja súdni znalci z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA, menovaní Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorí vykonávajú súdno-znaleckú činnosť v tomto odbore: Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. a Mgr. Ján Matúšek.

O vypracovanie súdno-znaleckého posudku môže požiadať nielen súd, ale aj súkromné osoby a jeho výsledok možno uplatniť pred súdom alebo iným štátnym orgánom. Všetci zúčastnení však musia s vykonaním znaleckého dokazovania súhlasiť.

Odber (výter ústnej sliznice) musí vykonať súdny znalec osobne, preto je s ním treba dohodnúť termín a miesto odberu. Mimo Bratislavy sa však vykonáva odber len výnimočne. 

Vyhotovenie súdno-znaleckého posudku si objednajte priamo u niektorého zo súdnych znalcov, telefonicky alebo e-mailom:

Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc.

Tel.: 0911 654 133    
E-mail:
vladimirferak@gmail.com

Mgr. Ján Matúšek

Tel.: 0902 658 730    
E-mail: matusek@dnatest.sk


LEGAL
(Výsledok do 10 pracovných dní)

395 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.