DNA PROFIL

DNA profil je súbor znakov DNA, ktorým sa každý jedinec odlišuje od ktoréhokoľvek iného človeka. Rovnaký DNA profil majú len jednovaječné dvojčatá. 

Pri stanovení DNA profilu vyšetríme 2 x 15 presne určených úsekov molekuly DNA, nazývaných markery typu STR. V dĺžke týchto úsekov je medzi ľuďmi veľká variabilita. Analýzou DNA sa dĺžka každého úseku určí a vyjadrí sa číslom. Súbor všetkých 2 x 15 takto stanovených čísel (tzv. alel) je práve DNA profil. Súčasne sa stanoví aj pohlavie pôvodcu analyzovanej vzorky. Príklad DNA profilu jedinca je v tabuľke tu.  

  • Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú tyčinku aj s návodom, podľa ktorého si urobíte jednoduchý výter ústnej sliznice. 
  • Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber vám urobíme my. 
  • Vykonáme analýzu DNA, stanovíme DNA profil, a pre tento profil vypočítame, aká je pravdepodobnosť, že ho má ešte niekto iný. Táto pravdepodobnosť je vždy veľmi nízka, približne 1:1017 (jednotka a sedemnásť núl). Preto sa každý DNA profil právom pokladá za jedinečný - podobne ako odtlačok prsta.
  • Správu s vašim DNA profilom v tabuľkovej forme vám zašleme poštou, e-mailom, alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne.  

Individuálny DNA profil môžeme vyhotoviť aj s certifikátom, vtedy je však potrebné, aby ste prišli k nám do laboratória, pretože odber musíme urobiť u nás a overiť vašu totožnosť.

Ponúkame možnosť vyhotoviť pôsobivý umelecký obraz – DNA Art – vášho neopakovateľného DNA profilu, prípadne DNA profilu vám blízkej osoby – môže to byť originálny a naozaj individuálny dar.


Objednávam si tento test

DNA PROFIL
Výsledok bude zaslaný do 5 pracovných dní.

95 €

Odberová súprava
Na obálke so zásielkou odberovej súpravy pre diskrétnosť nikdy neuvádzame v názve odosielateľa GHC GENETICS SK.
10 €

Extra služby

60 €
30 €
Konečná cena: 95 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.