Metabolizmus xenobiotík/detoxifikácia (GSTT1, GSTM1, GSTP1)

Gény GSTT1 (Glutatión-S-transferáza T1) a GSTM1 (Glutatión-S-transferáza M1) kódujú detoxikačné enzýmy, ktoré sa podieľajú na odbúravaní karcinogénnych látok a škodlivých metabolitov. Z tohto dôvodu majú dôležitú úlohu v karcinogenéze - vzniku nádorov rôznych tkanív.

Testované varianty predstavujú deléciu väčšej časti sekvencie génov GSTT1 a GSTM1, táto mutovaná alela sa preto označuje ako alela 0. Prítomnosť dvoch nulových alel spôsobuje chýbanie časti sekvencie daného génu a vedie k poruche tvorby príslušného detoxikačného enzýmu. Toto riziko ešte zvyšuje kombinácie uvedených genotypov navzájom a kombinácie s ďalšími rizikovými genotypom polymorfizmov v génoch ostatných detoxifikačných enzýmov GSTP1 a GSTM3.

Gén GSTP1 (Glutatión-S-transferáza P1) hrá dôležitú úlohu pri odbúravaní hydrofóbnych a elektrofilných látok a podieľa sa na odbúravaní kanrcinogénnych látok a metabolitov, ktoré sú produkované enzýmom CYP1A1. Je tiež považovaný za hlavný deaktivátor toxických látok tabakového dymu.

Bolo zistené, že jedinci s iba jednou alebo žiadnou alelou GSTT1 a GSTM1, majú znížené detoxifikačné schopnosti a je u nich vyššie riziko vzniku nádorov.

Rozsah vyšetrenia: gén GSTT1 – delécia alely, gén GSTM1 – delécia alely, gén GSTP1 – variant p.I105V

Analyzačná metóda: QF-PCR, TaqMan PCR assay


Metabolizmus xenobiotík/detoxifikácia (GSTT1, GSTM1, GSTP1)
(Výsledok do 15-20 pracovných dní)

40 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.