Laktózová intolerancia

Laktózová intolerancia, resp. laktázová perzistencia je najčastejšia enzymatická deficiencia spôsobená zníženou alebo žiadnou aktivitou laktázy v tenkom čreve a následnou poruchou trávenia laktózy. Prevalencia je veľmi variabilná, etnicky/populačne závislá a pohybuje sa od 5% v SZ Európe po skoro 100%, priemerne 10-20%. Laktózová intolerancia môže viesť ku klinickým symptómom: hnačka, nafukovanie, kŕče a existuje v troch rôznych formách – kongenitálna, primárna, sekundárna. Primárny deficit laktázy (ATH) je najčastejším typom a postihuje asi každé šieste dieťa a dospelého po treťom roku života, keď nastáva geneticky podmienená redukcia aktivity enzýmu. Biopsia tenkého čreva je jediná metóda priamo merajúca laktázovú aktivitu, avšak z dôvodu invazívneho zákroku je často pacientmi odmietaná.

Výhodou genetického testu laktázovej perzistencie je možnosť skorej diagnostiky pred vypuknutím príznakov a zároveň diferenciálna diagnostika, resp. vylúčenie ochorení s podobným klinickým prejavom.

Špecifikácia rozsahu testu: gén LCT (c.-13910T>C, c.-22018A>G)

INDIKÁCIE (Diagnóza E739):

  • široké spektrum klinických prejavov a zároveň aspoň jedno z ďalších kritérií
  • pozitívny bioptický výsledok z tenkého čreva/laktózový tolerančný test/H2 dychový test
  • familiárny výskyt
  • osteoporóza v mladšom veku/znížená kostná denzita u postmenopauzálnych žien
  • diagnostika na odlíšenie sekundárneho od primárneho (dospelého) typu deficitu laktózy

Laktózová intolerancia (PRE OBJEDNANIE NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. ČÍSLE: +421 2 4524 1268)
(Výsledok do 15 pracovných dní)

80 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.