Familiárna hypercholesterolémia (ApoB-100)

Apolipoproteín B-100 je štrukturálnym glykoproteínom tzv. chylomikrónov, LDL, VLDL, IDL a Lp (a) častíc. Podieľa sa na sekrécii chylomikrónov z tenkého čreva do krvi a na sekrécii VLDL častíc z pečene. Udržuje štrukturálnu integritu VLDL a LDL častíc a dôležitou rolou je funkcia ligandu pre LDL receptor. Vďaka ich spojenie je zaistený prenos cholesterolu do buniek.

Familiárna defekt apolipoproteínu B-100 (FDB-100) je autozomálne dominantne dedičná predispozícia spôsobujúca závažnú hypercholesterolémiu a zvýšené riziko aterosklerózy. Príčinou ochorenia sú vrodené mutácie v géne APOB, z ktorých najčastejší je testovaný variant p.R3500Q.

Rozsah vyšetrenia: gén APOB, variant p.R3500Q

Analyzačná metóda: strip assay


Familiárna hypercholesterolémia (ApoB-100)
(Výsledok do 20 pracovných dní)

40 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.