DentalGen®

Parodontitída je chronické zápalové ochorenie a až 98% dospelého obyvateľstva trpí viac alebo menej pokročilou formou zápalu ďasien, resp. celého parodontu. Zápal prebieha priamo v ďasne a v priestore medzi nim a zubom v tzv. parodontálnom vačku. Príčinou zápalu ďasien sú parodontálne anaeróbne a fakultativne anaeróbne mikroorganizmy, ktoré sú súčasťou mikrobiálneho povlaku na zuboch a ďasnách. Baktérie, ktoré spôsobujú zápal ďasien, obsahujú tzv. endotoxíny (lipopolysacharidy), ktoré provokujú imunitnú odpoveď organizmu a látky, ktoré regulujú obranu (prostaglandín, PGE₂, interleukin, IL-1β, tumor-nekrozujúci faktor α). Následkom toho, že zápal prebieha na obrovskej ploche, mediátory zápalu sa dostávajú dlhodobo a vo vysokých dávkach krvným obehom do celého organizmu. Môžu ovplyvňovať aterosklerotické ochorenie ciev, poškodzujú vnútornú výstelku artérií (intima), a tým uľahčujú usadzovanie cholesterolu a adhéziu trombocytov.

Agresívnu imunitnú odpoveď spôsobuje porucha funkcie imunitného systému, asociovaná s prítomnosťou DNA varianty interleukínu 1 (pozostáva z molekúl IL-1A a IL-1B), konkrétne IL-1A (c.-949C>T, resp. -889C>T) a IL-1B (c.315C>T, p.Phe105=, resp. +3954C>T) spolu s genotypom/serotypom HLA-DR4, ktorý je kódovaný DRB1*04 alelou.

Bakteriálna detekcia: A. actinomycetemcomitans, C. rectus, C. sputigena, C. gingivalis, P. micra, E. nodatum, E. corrodens, F. nucleatum, P. gingivalis, P. intermedia, T. forsythia, T. denticola.

Odber materiálu pomocou špeciálnych odberových čapíkov z gingiválneho vačku (dodáme na požiadanie). Pred odberom aspoň 14 dní bez antibakteriálneho zásahu napr. chlorhexidínom, resp. priamo pred odberom odporúčame nepoužívať antibakteriálne prípravky (napr. ústne vody).

Indikujúci lekár: stomatológ, špecializácia parodontológia, implantológia, orálna chirurgia

  1. U pacientov so skorým nástupom parodontitídy (od 15. roku alebo mladých dospelých) a/alebo pozitívnou rodinnou  anamnézou
  2. u pacientov s parodontitídou – pre potvrdenie diagnózy parodontitídy a pri kontrole pretrvávajúceho zápalu
  3. u pacientov s parodontitídou – pred plánovanou chirurgickou, čelustno-ortopedickou liečbou
  4. pred implantologickou liečbou na vylúčenie genetického a mikrobiálneho rizika a stanovenie prognózy, kontrola prítomnosti A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis (u ktorých bolo dokázané dlhodobé pretrvávanie v kostných lakúnach po extrakcii zubov s parodontitídou),
  5. u tehotných žien s chronickou gingivitis a parodontitídou pre určenie rizika agresivity A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis ako prevenciu rizikovej gravidity (ich toxíny sú krvnou cestou dopravené k placente),
  6. u pacientov s parodontitídou pred transplantáciou tkanív a orgánov (pre indikáciu radikálneho odstránenia zdroja fokálnej infekcie dentogénneho pôvodu),
  7. u všetkých pacientov, u ktorých je požiadavka na zistenie a vylúčenie orálnej fokálnej infekcie, a zároveň so závažnými systémovými ochoreniami: kardiovaskulárne ochorenia, reumatoidná artritída a ďalšie autoimunitné ochorenia, diabetici, onkologické ochorenia, pred liečbou bisfosfonátmi a iné.

DentalGen® (PRE VIAC INFORMÁCIÍ NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. ČÍSLE: +421 2 4524 1268)
(Výsledok do 15 pracovných dní)

120 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.