Celiakia

Celiakia (gluténová enteropatia) je autoimunitné ochorenie spôsobené prítomnosťou gluténu a je geneticky podmienená HLA génmi. U predisponovaných jedincov poškodzuje predovšetkým sliznicu tenkého čreva, ale tiež ovplyvňuje imunitný systém.

Genetická predispozícia je asociovaná s variantmi HLA-génov II. triedy a väčšina ľudí s diagnostikovanou celiakiou je nositeľom aspoň jedného variantu HLA-DQ2/HLA DQ8 (90-95%). Frekvencia genetických variantov pre vážne formy celiakie je v populácii do 40%, ale len v 3%-tách sa vyvinie klinicky závažná forma celiakie charakterizovaná poškodením sliznice tenkého čreva. U ostatných foriem sa môžu vyskytovať menej závažné symptómy, pravdepodobne spojené so zníženou toleranciou na glutén (bolesti brucha, hnačky/zápchy, bolesti hlavy/kĺbov, chronická únava, poruchy koncentrácie a iné).
Genetické vyšetrenie vylučuje diagnózu celiakie približne s 99% istotou a v kombinácii s imunologicko-serologickým vyšetrením môže znížiť množstvo invazívnych endoskopií.

Špecifikácia rozsahu testu: HLA alely DQA1, DQB1 (haplotypy DQ2cis, DQ2trans, DQ8)
INDIKÁCIE (Diagnóza K90.0):
•    pacienti s Downovým syndrómom
•    biochemické/laboratórne/endoskopické znaky celiakie
•    klinické symptómy celiakie u detí vo veku 6-24 mesiacov
•    dokázaná celiakie u príbuzných I. a II. stupňa
•    podozrenie na refrakternu celiakiu
•    pacienti na bezlepkovej diéte, netestovaní serologicky pred jej zahájením


Celiakia (PRE OBJEDNANIE NÁS KONTAKTUJTE NA TEL. ČÍSLE: +421 2 4524 1268)
(Výsledok do 15 pracovných dní)

90 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.