BRCA1 / BRCA2 screen

Karcinóm prsníka patrí medzi najčastejšie malígne (zhubné) nádorové ochorenia žien a jeho výskyt u nás v posledných rokoch stále stúpa. Karcinómy vaječníkov a vajcovodov predstavujú asi 15 % všetkých malígnych nádorov u žien. Riziko vzniku oboch týchto malignít sa zvyšuje s vekom, najčastejší výskyt je medzi 50. a 60. rokom života, ale v prípade dedičných dispozícií oveľa skôr, už po 30. roku života.

U 5-10% všetkých karcinómov prsníka sa jedná o tzv. syndróm hereditárneho (dedičného) karcinómu prsníka a vaječníkov, ktorý je spôsobený vrodenou mutáciou v génoch BRCA (Breast Cancer Associated). Gény BRCA sú tumor-supresorové gény (bránia nekontrolovateľnému deleniu buniek) a ich produkty sa zúčastňujú, spolu s ďalšími, opráv poškodenia vo dvojreťazcovej DNA.

Gén/ mutácia: BRCA1/ c.68_69del2, c.181T>G, c.843_846del4, c.3700_3704del5, c.4243delG, c.5266dupC

Pre viac informácií čítajte:
http://www.ghcgenetics.cz/geneticke-testy-pre-samoplatcov/geneticke-testy-z-odboru/onkogenetika/brca-1-24.html


BRCA1 / BRCA2 screen
(Výsledok do 15 pracovných dní)

90 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.