Hypertenzia/Ischemická choroba srdca (ACE)

Angiotenzinogén je polypeptid, ktorý je štiepený renínom na angiotenzín I, ktorý je ďalej štiepený angiotenzinkonvertázou (ACE) na angiotensín II. Angiotenzín II je veľmi silný vazokonstriktor. Mnohé polymorfizmy génov pre angiotensinogén, ACE a angiotensinové receptory hrajú dôležitú úlohu v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení a sú prediktormi vývoja týchto ochorení.

Alela D (delécia) zvyšuje aktivitu ACE v sére a je asociovaná s vyšším rizikom srdcového zlyhania u hypertenzných osôb. U starších pacientov a fajčiarov zvyšuje prítomnosť alely D mortalitu v dôsledku rozvoja infarktu myokardu. U osôb so systolickým tlakom nad 150 mmHg zvyšuje táto varianta genotypu riziko koronárnej arteriálnej choroby o 50%.

Rozsah vyšetrenia: gén ACE, variant inzercia/delécia 287 kb

Analyzačná metóda: strip assay


Hypertenzia/Ischemická choroba srdca (ACE)
(Výsledok do 20 pracovných dní)

90 €

Jednoduchý postup

Spôsoby úhrady

1. V hotovosti
Ak si prídete pre odberovú súpravu osobne.

2. Vkladom alebo prevodom na náš účet v Tatra Banke
Inštrukcie vám zašleme spolu s odberovou súpravou.

Sledujte stav vašej objednávky cez e-mail

Ak vo vašej objednávke vyplníte e-mailovú adresu, budete môcť sledovať jej stav cez našu webstránku.

Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktuálnom stave objednávky prostredníctvom e-mailu.