Ponuka DNA testov od firmy GHC GENETICS SK, s.r.o.

DNA testy na určenie otcovstva a iných príbuzenských vzťahov

ŠTANDARD - Akcia

5 pracovných dní


TEST OTCOVSTVA / MATERSTVA - jednoduchá správa bez DNA profilov, 2 vzorky

Viac info Objednať test (od 120 €)

EXTRA - Akcia

5 pracovných dní


TEST OTCOVSTVA / MATERSTVA - komplexná správa s DNA profilmi, 2 vzorky

Viac info Objednať test (od 140 €)

PRENATAL

5 pracovných dní


TEST OTCOVSTVA - z plodovej vody, stanovenie pohlavia, Downov syndróm, 3 vzorky

Viac info Objednať test (od 220 €)

LEGAL

10 pracovných dní


TEST OTCOVSTVA / MATERSTVA - súdno-znalecký posudok pre právne účely, komplexná správa, od 3 vzoriek

Viac info 395 €

FAMILIA

15 pracovných dní


TEST INEJ PRÍBUZNOSTI - súrodenci, starí rodičia/vnuk/vnučka atď., komplexná správa, od 2 vzoriek

Viac info Objednať test (od 280 €)

TWIN

5 pracovných dní


TEST ZYGOZITY DVOJČIAT - test jedno-/dvoj-vaječnosti, komplexná správa, 2 vzorky

Viac info Objednať test (od 120 €)

Individuálne a genografické testy

PATERNALINEA

10 pracovných dní


TEST PÔVODU DNA otcovskej línie - Y chromozóm, 23 markerov, správa, certifikát, 1 vzorka

Viac info Objednať test (od 95 €)

MATERNALINEA

10-15 pracovných dní


TEST PÔVODU DNA materskej línie - mitochondriálna DNA, sekvenovanie HVR1, správa, certifikát, 1 vzorka

Viac info Objednať test (od 105 €)

DUOLINEA

10-15 pracovných dní


TEST PÔVODU DNA materskej a otcovskej línie - testy PATERNALINEA + MATERNALINEA, 1 vzorka

Viac info Objednať test (od 180 €)

DNA PROFIL

5 pracovných dní


TEST ZHODY DNA - individuálny DNA profil, 16 STR markerov, komplexná správa, 1 vzorka

Viac info Objednať test (od 95 €)

DNAart

15 pracovných dní


UMELECKÝ OBRAZ Vášho DNA profilu

Viac info 190 €

Medicínske genetické testy pre samoplatcov

Alopécia - plešatosť

15 pracovných dní


Testovanie genetických predispozícií asociovaných s androgénnou plešatosťou.

Viac info 90 €

DentalGen®

15 pracovných dní


Test genetickej predispozície chronickej (agresívnej) parodontitídy s určením bakteriálnych genotypov

Viac info 120 €

Celiakia

15 pracovných dní


Test genetickej predispozície gluténovej intolerancie

Viac info 85 €

Laktózová intolerancia

15 pracovných dní


Test genetickej predispozície intolerancie mliečneho cukru

Viac info 75 €

Histamínová intolerancia

15 pracovných dní


Test genetickej predispozície zníženej aktivity enzýmu diamino-oxidázy.

Viac info 75 €

Fruktózová intolerancia

15 pracovných dní


Test genetickej predispozície intolerancie ovocného cukru

Viac info 75 €

BRCAscreen

15 pracovných dní


Genetický test najčastejších mutácií v génoch BRCA1/BRCA2 asociovaných s HBOC syndrómom.

Viac info 90 €

Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií (HBOC)

30-90 pracovných dní


Komplexné genetické testovanie mutácií v génoch BRCA1, BRCA2 asociovaných so syndrómom HBOC

Viac info 1500 €

Mikrodelécie Y-chromozómu

10-15 pracovných dní


Genetický test prítomnosti mikrodelécií Y chromozómu

Viac info 155 €

PCR diagnostika aneuploidií

3-5 pracovných dní


Genetický test prítomnosti numerických aberácií chromozómov 13, 18, 21, X, Y

Viac info 140 €

Cystická fibróza - rozšírený test

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne CFTR asociovanom s cystickou fibrózou – rozšírené

Viac info 365 €

Hemochromatóza - základný test

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne HFE asociovanom s hemochromatózou – základné

Viac info 85 €

Gilbertov syndróm

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne UGT1A1 asociovanom s Gilbertovým syndrómom – základné

Viac info 30 €

DNA detekcia HPV vírusov - skríning

10 pracovných dní


DNA testovanie prítomnosti HR-HPV bez udania genotypov

Viac info 85 €

DNA detekcia HPV vírusov - genotypizácia

10-15 pracovných dní


DNA testovanie prítomnosti HPV genotypov

Viac info 95 €

Izolácia DNA

5-7 pracovných dní


Izolácia DNA z rôznych primárnych vzoriek

Viac info 20 €

TromboGen®

10-15 pracovných dní


Genetické testovanie špecifických predispozícií v génoch F5, F2, MTHFR asociovaných s trombofíliou

Viac info 70 €

TromboGen® plus

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie špecifických predispozícií v génoch F5, F2, MTHFR, PAI-1 asociovaných s trombofíliou

Viac info 95 €

Trombofília F5/F2

15 pracovných dní


Genetické testovanie špecifických predispozícií v génoch F5 a F2 asociovaných s trombofíliou

Viac info 43 €

Trombofília MTHFR

15 pracovných dní


Genetické testovanie špecifických predispozícií v géne MTHFR asociovaných s trombofíliou

Viac info 34 €

Trombofília F5-R2

15 pracovných dní


Genetické testovanie špecifickej predispozície v géne F5 asociovanej s trombofíliou

Viac info 23 €

Trombofília F13

15 pracovných dní


Genetické testovanie špecifickej predispozície v géne F13 asociovanej s trombofíliou

Viac info 23 €

Trombofília PAI-1

15 pracovných dní


Genetické testovanie špecifickej predispozície v géne PAI-1 asociovanej s trombofíliou

Viac info 34 €

Beta-talesémia

20 pracovných dní


Genetické testovanie špecifických predispozícií v géne HBB asociovaných s betatalasémiou.

Viac info 120 €

Familiárna hypercholesterolémia (ApoB-100)

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie špecifickej predispozície v géne APOB asociovanej so zvýšenou hladinou cholesterolu.

Viac info 30 €

Hypertenzia/Ischemická choroba srdca (ACE)

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie špecifickej predispozície v géne ACE asociovanej s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Viac info 84 €

Ischemická choroba srdca/Alzheimerova choroba (APOE)

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie špecifickej predispozície v géne APOE asociovanej s kardiovaskulárnymi ochoreniami,

Viac info 84 €

Trombocytopénia/Ischemická choroba srdca (GPIIIa)

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie špecifickej predispozície v géne GPIIIa (ITGB3) asociovanej s kardiovaskulárnymi ochoreniami

Viac info 84 €

CHOCHP/Emfyzém pľúc/Hepatálna dysfunkcia (Deficit A1AT)

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie špecifickej predispozície v géne SERPINA1 (A1AT) asociovanej s chorobami pľúc a pečene

Viac info 84 €

Metabolizmus xenobiotík/detoxifikácia (GSTT1, GSTM1, GSTP1)

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie špecifických predispozícií v génoch GSTT1, GSTM1, GSTP1 asociovaných s detoxifikáciou organizmu.

Viac info 40 €

Ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba)

20-30 pracovných dní


Genetické testovanie špecifickej predispozície v géne HLA-B27 asociovanej s Bechterevovou chorobou.

Viac info 45 €

AteroGen®

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie špecifických predispozícií v rôznych génoch asociovaných s kardiovaskulárnymi ochoreniami

Viac info 135 €

OsteoGen®

60-90 pracovných dní


Komplexný prediktívny genetický test DNA variantov v génoch asociovaných s vyšším rizikom vzniku osteoporózy.

Viac info 260 €

GenScan®

60-90 pracovných dní


Komplexný prediktívny genetický test vybraných markerov, výsledná správa na USB, podklady pre genetické poradenstvo

Viac info 670 €

GynGen®

60-90 pracovných dní


Komplexný prediktívny genetický test vybraných markerov pre ženy, výsledná správa na USB, podklady pre genetické poradenstvo

Viac info 220 €

GenForMen®

60-90 pracovných dní


Komplexný prediktívny genetický test vybraných markerov pre mužov, výsledná správa na USB, podklady pre genetické poradenstvo

Viac info 220 €

Medicínske genetické testy pre poistencov

Hereditárny karcinóm prsníka/ovárií (HBOC)

30-90 pracovných dní


Komplexná genetická analýza kódujúcej sekvencie génov BRCA1/2

Viac info Objednať test (od 0 €)

MLPA analýza génov BRCA1/BRCA2 (HBOC)

15-20 pracovných dní


Genetický test prítomnosti tzv. veľkých genómových prestavieb v génoch BRCA1/BRCA2

Viac info Objednať test (od 0 €)

Mikrodelécie Y-chromozómu

15 pracovných dní


Genetický test prítomnosti mikrodelécií Y chromozómu

Viac info Objednať test (od 0 €)

PCR diagnostika aneuploidií

3-5 pracovných dní


Genetický test prítomnosti numerických aberácií chromozómov 13, 18, 21, X, Y

Viac info Objednať test (od 0 €)

Hemochromatóza - extended

20-30 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne HFE asociovanom s hemochromatózou - rozšírené

Viac info Objednať test (od 0 €)

Hemochromatóza - basic

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne HFE asociovanom s hemochromatózou - základné

Viac info Objednať test (od 0 €)

Cystická fibróza - complex

30-40 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne CFTR asociovanom s cystickou fibrózou – komplexné

Viac info Objednať test (od 0 €)

Cystická fibróza - extended

20-30 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne CFTR asociovanom s cystickou fibrózou – rozšírené

Viac info Objednať test (od 0 €)

Cystická fibróza - basic

10-15 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne CFTR asociovanom s cystickou fibrózou – základné

Viac info Objednať test (od 0 €)

Wilsonova choroba - complex

30-40 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne ATP7B asociovanom s Wilsonovou chorobou – komplexné

Viac info Objednať test (od 0 €)

Wilsonova choroba - extended

20-30 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne ATP7B asociovanom s Wilsonovou chorobou – rozšírené

Viac info Objednať test (od 0 €)

Wilsonova choroba - basic

10-15 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne ATP7B asociovanom s Wilsonovou chorobou – základné

Viac info Objednať test (od 0 €)

Gilbertov syndróm

15-20 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne UGT1A1 asociovanom s Gilbertovým syndrómom – základné

Viac info Objednať test (od 0 €)

Familiárny medulárny karcinóm štítnej žľazy (MEN II), Hirschprungova choroba

20-30 pracovných dní


Genetické testovanie predispozície v géne RET asociované so syndrómom MEN2, resp. Hirschprungovou chorobou.

Viac info Objednať test (od 0 €)

Trombofília F5/F2

10-15 pracovných dní


Genetické testovanie špecifických predispozícií v génoch F5 a F2 asociovaných s trombofíliou

Viac info Objednať test (od 0 €)

Trombofílie MTHFR

10-15 pracovných dní


Genetické testovanie špecifických predispozícií v géne MTHFR asociovaných s trombofíliou

Viac info Objednať test (od 0 €)

DNA detekcia HPV vírusov

10-15 pracovných dní


DNA testovanie prítomnosti HPV genotypov

Viac info Objednať test (od 0 €)

DNA detekcia Chlamydia trachomatis

10-15 pracovných dní


DNA testovanie prítomnosti patogéna Chlamydia trachomatis

Viac info Objednať test (od 0 €)

Vyšetrenie špecifického DNA variantu

10-15 pracovných dní


Genetické testovanie prítomnosti špecifického DNA variantu

Viac info Objednať test (od 0 €)