Aktuálne informácie a články

Genetik Vladimír Ferák: Z DNA prečítame veľa, nie však všetko

Pred štvrťstoročím takmer nikto netušil, čo je to DNA, dnes túto skratku pozná aj malé dieťa. Genetik docent Vladimír Ferák sa dokonale orientuje v spleti čiarok a čísel, ktoré spoľahlivo odhalia páchateľa, identifikujú obeť, určia otca, prapredka alebo varujú pred genetickým ochorením. Celý článok si môžete prečítať tu.


Aké sú rozdiely v DNA medzi národmi strednej Európy?

Prinášame ďaľší rozhovor s odborníkom v oblasti genetiky pánom docentom Vladimírom Ferákom, členom GHC GENETICS SK. Tentokrát na tému rozdielov či skôr zhody v genetickom pôvode Slovákov, Maďarov a stredoeurópanov všeobecne. Celý článok si môžete prečítať tu.


Testy otcovstva a vernosť slovenských žien; ako to je?

Vážený pán docent Vladimír Ferák, člen tímu GHC GENETICS SK, v rozhovore o testoch otcovstva, vernosti slovenských/ českých žien a ďaľších zaujímavostiach zo sveta genetického testovania. Celý článok nájdete tu.


Môže mať dieťa gény od 3 rodičov?

Je takáto génová manipulácia vôbec legálna, k čomu je užitočná a ako prebieha? Na tieto aj iné otázky odpovedá v ďalšom rozhovore odborník v oblasti genetiky vážený pán docent Vladimír Ferák, člen GHC GENETICS SK. Celý článok je možné prečítať tu.


Prvé etniká na území Slovenska

Aké prvé etniká žili na území Slovenska? Na túto tému odpovedal náš vážený pán docent Vladimír Ferák, člen tímu GHC GENETICS SK. Celý článok nájdete tu.


Prebiehajú DNA testy zločincov ako v televíznych seriáloch?

Ako rýchlo sa dá chytiť zločinec na základe DNA analýzy? Na túto mediálne veľmi spracovanú tému odpovedá slovenský genetik a vážený člen GHC GENETICS SK pán docent Vladimír Ferák. Celý rozhovor k nahliadnutiu tu.


Nový Odborný ředitel genetických laboratoří 4. 1. 2017

Vážení obchodní partneři, Vážení klienti,

dovolte nám informovat Vás tímto, že naše řady k datu 2. 1. 2017, rozšířil vážený pan RNDr. Michal Konečný, PhD., jež se stává Odborným ředitelem genetických laboratoří skupiny GHC GENETICS pro ČR a SR.

Pan RNDr. Michal Konečný, PhD., je, mimo jiné, viceprezidentem SSLG, působí také jako oponent pro PRIF a LF univerzity Komenského v Bratislavě. Byl členem Pracovní skupiny citujeme "pre zriedkavé choroby pri Ministerstve zdravotníctva SR", která vznikla v lednu roku 2012.
Dále byl pan doktor členem odborné skupiny, jež vypracovala citujeme "odborné usmernenia pre diagnostiku KRAS/NRAS mutácií a diagnostiku syndrómu hereditárného prsníka/ovárií".

Curriculum Vitae pana doktora Konečného naleznete zde.

Taktéž přikládáme některé články, a také abstrakta ze světových vědeckých časopisů, s autorstvím pana doktora Konečného:

V mnoha dalších článcích má pak pan doktor spoluautorství.

Je nám ctí přivítat pana doktora v našich řadách a věříme, že s jeho zapojením, ještě více poroste spokojenost s námi poskytovanými službami v oblasti molekulární genetiky, spokojenost jak obce vědecké, tak také obchodních partnerů a klientů.

GHC GENETICS partnerem projektu Zlatý záchranářský kříž 24.4. 2017

Udělování ocenění Zlatého záchranářského kříže

Vážení přátelé,
dne 20. 4. 2017 se na Pražském hradě opět udělovala ocenění Zlatého záchranářského kříže. Partnerem tohoto projektu, který oceňuje odvahu a ochotu pomoci lidem v nouzi, je již 7. rokem GHC GENETICS. Zlaté záchranářské kříže za rok 2016 byly předány na Pražském hradě vítězům celkově v 11 kategoriích. Jednotlivcům i kolektivům, laikům i profesionálům předával ocenění prezident ČR Miloš Zeman. GHC GENETICS si váží všech, kterým nezáleží jen na vlastním zdraví, ale dokáží pomoci tomu, kdo se ocitne v nebezpečí. Podrobnosti o udílení cen si můžete přečíst ZDE.


Spolupráca s nadáciou Nadace Terezy Maxové dětem 31. 1. 2017

Vážení priatelia,
Dovoľte, aby sme sa s Vami podelili o radosť, ktorú nám prináša spolupráca s nadáciou Nadace Terezy Maxové dětem. Veľmi nás těší, že sa GHC GENETICS, s.r.o. v spolupráci s uvedenou nadáciou, môže podieľať na pomoci znevýhodneným deťom a mladým ľuďom v rámci TERIBEAR fondu.

Tu k nahliadnutiu Poďakovanie.