Ako na odbery

Kategória Opis Spôsob zaslania Úspešnosť
Krvné škvrny obväz, náplasť, krvavý kúsok látky; dobre vysušiť v papierovej alebo plastovej obálke 80-90 %
Sperma vystrihnúť z látky, ak to nie je možné, potierať škvrnu navlhčeným vatovým tampónom tak, aby tampón ejakulát nasal; dobre vysušiť v plastovom vrecúšku 80-90 %
Výter úst na vatovú tyčinku z drogérie z jedného konca odstrániť vatový tampón, druhým koncom urobiť výter úst a dôkladne vysušiť v plastovom vrecúšku 80-90 %
Zubná kefka najmenej 2 týždne používaná, v suchom stave; kefku znehodnotíme v plastovom alebo papierovom vrecku 75 %
Žuvačka Musí byť dlho žuvaná; nechať stvrdnúť v plastovom vrecúšku v chladničke V plastovom vrecúšku v chladničke 70 %
Nosový hlien na papierovej vreckovke, poriadne vysušiť V plastovom vrecúšku 70 %
Cigaretové ohorky 2 až 4 kusy; odstrániť zhorený koniec v plastovom alebo papierovom vrecku 60 %
Vlasy s jasne viditeľnými vlasovými korienkami („cibuľkami“), aspoň 2-3 kusy V plastovom vrecúšku 60 %
Nechty čerstvo odstrihnuté, vhodné sú najmä detské nechty V plastovom vrecúšku 50-60 %
Iný biol. materiál Poraďte sa s nami telefonicky

Všeobecné zásady pri odbere neštandardných vzoriek

  1. Všetko (okrem žuvačky) treba dôkladne vysušiť
  2. Nedotýkať sa tej časti materiálu, z ktorej sa bude získavať DNA
  3. Na obal, v ktorom sa materiál zasiela, napísať číslo prípadu a status (označ. muž, dieťa, matka a pod.) prípadne meno vyšetrovanej osoby
  4. Neštandardné vzorky spracúvame len pre testy otcovstva a iných príbuzenských vzťahov
  5. Pri analýze neštandardnej vzorky sa celkový čas môže predĺžiť až o 5 dní

Nevhodný materiál pre analýzu DNA

(nedostatočná kvalita a/alebo kvantita DNA, prítomnosť látok znemožňujúcich analýzu, vysoké riziko kontaminácie DNA inej osoby)
  • vlasy bez jasne viditeľných korienkov (napr. odstrihnuté)
  • menej ako dva týždne používaná zubná kefka
  • použitý pohár, príbor, slamka, cumlík a podobné predmety
  • súčasti odevu bez viditeľných biologických škvŕn

1

Pred odberom približne hodinu nič nejedzte a nepite (okrem vody); takisto dojča nesmie byť dojčené najmenej pol hodiny pred odberom.

Ak si neželáte, aby bolo v správe o teste aj meno vyšetrenej osoby, neuvádzajte ho v objednávke ani na odberovej tyčinke - v takom prípade nie je potrebné vyplniť ani informovaný súhlas (platí len pre anonymné testy otcovstva/materstva alebo iných príbuzenských vzťahov)!

2

Tubu otvorte protismerným otočením jej dvoch častí pozdĺž čiarkovanej línie; a potom vytiahnite časť obsahujúcu tyčinku s vatovým tampónom z obalu.

Vždy majte otvorenú len jednu tubu, aby nemohlo dôjsť k zámene vzoriek!

3

Opakovanými pohybmi hore-dolu (asi 10-krát) stierajte povrch vnútornej strany líca (v ústnej dutine), pričom krúťte paličkou tak, aby bol celý povrch vatového tampónu pokrytý sterom.

Vatový tampón sa nesmie dotknúť ničoho iného, predovšetkým nie rúk inej osoby! Nevadí však, ak sa ním dotknete zubov alebo jazyka osoby, ktorej sa robí odber.

4

Tyčinku spolu s príslušnou tubou vložte do pohára a nechajte sušiť na vzduchu najmenej jednu hodinu. Zabezpečte, aby sa tampónu nikto nedotkol. Ak vzorku nemôžete vysušiť ihneď po odbere, vložte ju naspäť do tuby a vysušte pri najbližšej príležitosti, najneskôr po 4-5 hodinách od odberu.

V jednom pohári sušte vždy iba jednu tyčinku! Dobre vysušené vzorky vydržia bez straty kvality niekoľko týždňov, vlhké sa rýchlo znehodnotia.

5

Priložte vyplnené tlačivo objednávky testu (prípadne aj informovaného súhlasu) a zašlite vzorky v priloženej bublinkovej obálke na adresu firmy GHC GENETICS SK.

GHC GENETICS SK, s.r.o.
Ilkovičova 8
841 04 Bratislava